100 verbes de communication en Néerlandais

100 verbes de communication en Néerlandais

FRANÇAIS NÉERLANDAIS
Accepter Accepteer
Accuser Beschuldigen
Admettre Toelating
Affirmer Bevestigen
Ajouter Toevoegen
Annoncer Adverteren
Apprendre Leren
Approuver Goedkeuren
Autoriser Machtigen
Avouer bekennen
Balbutier Stotteren
Chanter Zingen
Chuchoter Fluister
Commander Bestellen
Communiquer Communiceer
Conclure Concludeer
Confirmer Bevestigen
Contacter Contacteer ons
Contredire tegenspreken
Convaincre Overtuigend
Crier Schreeuw
Critiquer Kritiek
Débattre Debat
Décevoir Teleurstellend
Décider Beslissen
Déclarer Verklaar
Décrire Beschrijf
Défendre Verdedigen
Demander Vraag naar
Dialoguer Dialoog
Dire Om te zeggen
Discuter Bespreek
Douter Twijfel
Échanger Uitwisseling
Écouter Luisteren
Écrire Schrijf
Empêcher voorkomen
Enregistrer Registreren
Enseigner Onderwijs
Entendre Horen
Établir Vaststellen
Exagérer Overdrijven
Expliquer Leg uit
Exprimer Uitdrukkend
Hurler gehuil
Ignorer Negeer
Imiter Imiteren
Indiquer Aanduiden
Influencer Beïnvloedend
Informer, renseigner Informeren
Insister Aandringen
Interdire Verbod
Interpréter Interpreteren
Interroger Interviewing
Intervenir Tussenkomst
Inviter Nodig
Jurer Zweer
Murmurer Fluister
Mentionner Vermelding
Modifier Aanpassen
Nier Nier
Notifier Verwittigen
Obliger Dwingen
Ordonner Bestelling
Parler Praten
Partager Aandeel
Permettre Toestaan
Persuader Overtuigen
Planifier Planning
Prédire Voorspellen
Présenter Aanwezig
Prétendre Beweren
Prier Bid tot
Promettre Belofte
Proposer Voorstel
Protester Protest
Raconter Verhalen
Recommander Aanbevelen
Reconnaître Herkennen
Réfléchir Denken
Refuser Weigeren
Remercier Bedanken
Répéter Herhaal
Répondre Antwoord
Reprocher Aanpak
S’exclamer Uitroepen
S’excuser Verontschuldigen
Se disputer Vechten
Signaler Verslag
Souhaiter Wens om
Soupirer Zuchten
Spécifier Specificeer
Suggérer Suggereren
Supplier Bedelen
Supposer Veronderstel
Téléphoner Bellen
Traduire Vertaal

x

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *