100 verbes de communication en Polonais

100 verbes de communication en Polonais

FRANÇAIS POLONAIS
Accepter akceptować
Accuser oskarżać
Admettre przyznać
Affirmer potwierdzać
Ajouter dodać
Annoncer ogłosić
Apprendre uczyć się
Approuver zatwierdzać
Autoriser dopuścić
Avouer wyznać
Balbutier jąkanie się
Chanter śpiewać
Chuchoter Szeptać
Communiquer komunikować
Conclure wnioskować
Confirmer potwierdzać
Contacter kontakt
Contredire kwestionować
Convaincre przekonać
Crier Krzyczeć
Critiquer krytykować
Débattre omówić
Décevoir zawieść
Décider zadecydować
Déclarer deklarować
Décrire opisać
Défendre bronić
Demander zapytać
Dialoguer rozmawiać
Dire powiedzieć
Discuter dyskutować
Douter wątpliwość
Échanger wymienić
Écouter słuchać
Écrire napisać
Empêcher powstrzymać
Enregistrer Zapisać
Enseigner uczyć
Entendre słyszeć
Établir ustanawiać
Exagérer wyolbrzymiać
Expliquer wytłumaczyć
Exprimer wyrazić
Hurler wyć
Ignorer ignorować
Imiter naśladować
Indiquer Wskazać
Influencer wpływu na
Informer, renseigner dowiedzieć
Insister domagać się
Interdire zakazać
Interpréter interpretować
Interroger przesłuchiwać
Intervenir interweniować
Inviter zapraszać
Jurer przysiąc
Murmurer wyszeptać
Mentionner wspominać
Modifier zmienić
Nier zaprzeczać
Notifier zawiadamiać
Obliger zmusić
Parler Porozmawiać
Partager Dzielenie się
Permettre dopuszczać
Persuader namawiać
Planifier Planować
Prédire przewidywać
Présenter przedstawić
Prétendre udać
Prier Modlić się
Promettre Obiecać
Proposer Zaproponować
Protester zaprotestować
Raconter powiedzieć
Recommander polecić
Reconnaître rozpoznać
Réfléchir myśleć
Refuser odmawiać
Remercier podziękować
Répéter powtarzać
Répondre odpowiedź
Reprocher winić
S’exclamer zawołać
S’excuser przepraszać
Se disputer Kłócić się
Signaler Zgłosić
Souhaiter życzyć
Soupirer wzdychać
Spécifier sprecyzować
Suggérer sugerować
Supplier błagać
Supposer przyjąć
Téléphoner zadzwonić
Traduire tłumaczyć

x

Démarrez une conversation

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *