Les nationalités en chinois

une nationalité → 国籍 (Guójí )
un habitant → 一个居民 (yīgè jūmín )
Afghan → 阿富汗 (āfùhàn )
Sud-Africain → 南非 (nánfēi )
Albanais → 阿尔巴尼亚 (ā’ěrbāníyǎ )
Algérien → 阿尔及利亚 (ā’ěrjílìyǎ )
Allemand → 德国 (déguó )
Andorran → 安道尔 (āndào ěr )
Angolais → 安哥拉 (āngēlā )
Saoudien → 沙特 (shātè )
Argentin → 阿根廷 (āgēntíng )
Arménien → 亚美尼亚 (yàměiníyǎ )
Australien → 澳大利亚 (àodàlìyǎ )
Autrichien → 奥 (ào )
Azerbaïdjanais → 阿塞拜疆 (āsèbàijiāng )
Bahamien → 巴哈马 (bāhāmǎ )
Bahreïnien → 巴林 (bālín )
Bangladais → 孟加拉国 (mèngjiālā guó )
Biélorusse → 白俄罗斯 (bái’èluósī )
Birman → 缅甸 (miǎndiàn )
Belge → 比利时 (bǐlìshí )
Bélizien → 伯利兹 (bó lìzī )
Béninois → 贝宁 (bèi níng )
Bhoutanais → 不丹 (bù dān )
Bolivien → 玻利维亚 (bōlìwéiyǎ )
Bosniaque → 波斯尼亚 (bōsīníyǎ )
Botswanais → 博茨瓦纳 (bócíwǎnà )
Brésilien → 巴西 (bāxī)
Brunéien → 文莱 (wén lái )
Bulgare → 保加利亚 (bǎojiālìyǎ )
Burkinabé → 布基纳法索 (bù jī nà fǎ suǒ )
Burundais → 布隆迪 (bùlóngdí )
Camerounais → 喀麦隆 (kāmàilóng )
Canadien → 加拿大 (jiānádà)
Cap-Verdien → 佛得角 (fú dé jiǎo)
Centrafricain → 中央 (zhōngyāng )
Chilien → 智利 (zhìlì )
Chinois → 中国 (zhōngguó )
Chypriote → 塞浦路斯 (sāipǔlùsī )
Colombien → 哥伦比亚 (gēlúnbǐyǎ )
Comorien → 科摩罗 (kē mó luó )
Congolais → 刚果 (gāngguǒ)
Congolais → 刚果 (gāngguǒ)
Nord-Coréen → 朝鲜 (cháoxiǎn )
Sud-Coréen → 韩国 (hánguó )
Costaricain → 哥斯达黎加 (gēsīdálíjiā )
Ivoirien → 科特迪瓦 (kētèdíwǎ )
Croate → 克罗地亚 (kèluódìyà )
Cubain → 古巴 (gǔbā )
Danois → 丹麦 (dānmài )
Djiboutien → 吉布提 (jíbùtí )
Dominiquais → 多米尼加 (duōmǐníjiā )
Égyptien → 埃及 (āijí )
Émirien → 阿联酋 (āliánqiú )
Équatorien → 厄瓜多尔 (èguāduō’ěr )
Érythréen → 厄立特里亚 (èlìtèlǐyǎ )
Espagnol → 西班牙 (xībānyá )
Estonien → 爱沙尼亚 (àishāníyǎ )
Américain → 美国 (měiguó )
Éthiopien → 埃塞俄比亚 (āisāi’ébǐyǎ )
Fidjien → 斐济 (fěijì )
Finlandais → 芬兰 (fēnlán )
Français → 法国 (fàguó )
Gabonais → 加蓬 (jiāpéng )
Gambien → 冈比亚 (gāngbǐyǎ )
Géorgien → 格鲁吉亚 (gélǔjíyà )
Ghanéen → 加纳 (jiānà )
Gibraltarien → 直布罗陀 (zhíbùluōtuó )
Grec – Grecque → 希腊 – 希腊 (xīlà – xīlà )
Grenadien → 格林纳达 (gélínnàdá )
Guatémaltèque → 危地马拉 (wēidìmǎlā )
Guinéen → 几内亚 (jǐnèiyǎ )
Bissau-Guinéen → 几内亚比绍 (jǐnèiyǎ bǐ shào )
Équato-Guinéen → 赤道几内亚 (chìdào jǐnèiyǎ )
Guyanais → 圭亚那 (guīyǎnà )
Haïtien → 海地角 (hǎidì jiǎo )
Hondurien → 洪都拉斯 (hóngdūlāsī )
Hongrois → 匈牙利 (xiōngyálì )
Indien → 印度 (yìndù )
Indonésien → 印尼 (yìnní )
Iranien → 伊朗 (yīlǎng )
Irakien → 伊拉克 (yīlākè )
Irlandais → 爱尔兰 (ài’ěrlán )
Islandais → 冰岛 (bīngdǎo )
Israélien → 以色列 (yǐsèliè )
Italien → 意大利 (yìdàlì )
Jamaïcain → 牙买加 (yámǎijiā )
Japonais → 日本 (rìběn )
Jordanien → 约旦 (yuēdàn )
Kazakh → 哈萨克 (hāsàkè )
Kenyan → 肯尼亚 (kěnníyǎ )
Kirghiz → 吉尔吉斯斯坦 (jí’ěrjísī sītǎn )
Koweïtien → 科威特 (kēwēitè )
Laotien → 老挝 (lǎowō )
Lesothan → 莱索托 (láisuǒtuō )
Letton → 拉脱维亚 (lātuōwéiyǎ )
Libanais → 黎巴嫩 (líbānèn)
Libérien → 利比里亚 (lìbǐlǐyǎ )
Libyen → 利比亚 (lìbǐyǎ )
Lituanien → 立陶宛 (lìtáowǎn )
Luxembourgeois → 卢森堡 (lúsēnbǎo )
Macédonien → 马其顿 (mǎqídùn )
Malgache → 马达加斯加 (mǎdájiāsījiā )
Malaisien → 马来西亚 (mǎláixīyà )
Malawite → 马拉维 (mǎ lā wéi )
Maldivien → 马尔代夫 (mǎ’ěrdàifū )
Malien → 马里 (mǎlǐ )
Maltais → 马耳他 (mǎ’ěrtā )
Marocain → 摩洛哥 (móluògē )
Mauricien → 毛里求斯 (máolǐqiúsī )
Mauritanien → 毛里塔尼亚 (máolǐtǎníyǎ )
Mexicain → 墨西哥 (mòxīgē )
Monégasque → 摩纳哥 (mónàgē )
Mongol → 蒙古 (ménggǔ )
Monténégrin → 黑山 (hēishān )
Mozambicain → 莫桑比克 (mòsāngbǐkè )
Namibien → 纳米比亚 (nàmǐbǐyǎ )
Népalais → 尼泊尔 (níbó’ěr )
Nicaraguayen → 尼加拉瓜 (níjiālāguā )
Nigérien → 尼日利亚 (nírìlìyǎ )
Nigérian → 尼日利亚 (nírìlìyǎ )
Norvégien → 挪威 (nuówēi )
Néo-Zélandais → 新西兰 (xīnxīlán )
Omanais → 阿曼 (āmàn )
Ougandais → 乌干达 (wūgāndá )
Ouzbek → 乌兹别克 (wūzībiékè )
Pakistanais → 巴基斯坦 (bājīsītǎn )
Panaméen → 巴拿马 (bānámǎ )
Papouasien → Papouasien (Papouasien)
Paraguayen → 巴拉圭 (bālāguī )
Néerlandais → 荷兰 (hélán )
Péruvien → 秘鲁 (bìlǔ )
Philippin → 菲律宾 (fēilǜbīn )
Polonais → 波兰 (bōlán )
Portoricain → 波多黎各 (bōduōlígè )
Portugais → 葡萄牙 (pútáoyá )
Qatari → 卡塔尔 (kǎtǎ’ěr )
Dominicain → 多明尼加 (duō míng ní jiā )
Tchèque → 捷克 (jiékè )
Roumain → 罗马尼亚 (luómǎníyǎ )
Britannique → 英国 (yīngguó )
Russe → 俄罗斯 (èluósī )
Rwandais → 卢旺达 (lúwàngdá)
Salvadorien → 萨尔瓦多 (sà’ěrwǎduō )
Sénégalais → 塞内加尔 (sàinèijiā’ěr )
Serbe → 塞尔维亚 (sài’ěrwéiyǎ )
Sierra-Léonais → 塞拉利昂人 (sèlālì’áng rén )
Singapourien → 新加坡 (xīnjiāpō )
Slovaque → 斯洛伐克 (sīluòfákè )
Slovène → 斯洛文尼亚 (sīluòwénníyǎ )
Somalien → 索马里 (suǒmǎlǐ )
Soudanais → 苏丹 (sūdān )
Sri-Lankais → 斯里兰卡 (sīlǐlánkǎ )
Suédois → 瑞典 (ruìdiǎn )
Suisse → 瑞士 (ruìshì )
Surinamien → 苏里南 (sūlǐnán )
Syrien → 叙利亚 (xùlìyǎ )
Tadjik → 塔吉克 (tǎjíkè )
Taïwanais → 台湾 (táiwān )
Tanzanien → 坦桑尼亚 (tǎnsāngníyǎ )
Tchadien → 乍得 (zhàdé )
Thaïlandais → 泰国 (tàiguó )
Est-Timorais → 东帝汶 (dōngdìwèn )
Togolais → 多哥 (duō gē )
Tunisien → 突尼斯 (túnísī )
Turkmène → 土库曼 (tǔkùmàn )
Turc → 土耳其 (tǔ’ěrqí )
Ukrainien → 乌克兰 (wūkèlán )
Uruguayen → 乌拉圭 (wūlāguī )
Vénézuélien → 委内瑞拉 (wěinèiruìlā )
Vietnamien → 越南 (yuènán )
Yéménite → 也门 (yěmén )
Zambien → 赞比亚 (zànbǐyǎ )
Zimbabwéen → 津巴布韦 (jīnbābùwéi )

Démarrez une conversation

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *