Les pays du monde en chinois

help

Les pays du monde en chinois:

FRANÇAIS CHINOIS PRONONCIATION
L’Afghanistan 阿富汗 Āfùhàn
L’Afrique du Sud 南非 nánfēi
L’Albanie 阿尔巴尼亚 ā’ěrbāníyǎ
L’Algérie 阿尔及利亚 ā’ěrjílìyǎ
L’Allemagne 德国 déguó
L’Angola 安哥拉 āngēlā
L’Arabie Saoudite 沙特阿拉伯 shātè ālābó
L’Argentine 阿根廷 āgēntíng
L’Arménie 亚美尼亚 yàměiníyǎ
L’Australie 澳大利亚 àodàlìyǎ
L’Autriche 奥地利 àodìlì
L’Azerbaïdjan 阿塞拜疆 āsèbàijiāng
Chypre 塞浦路斯 sāipǔlùsī
Cuba 古巴 gǔbā
L’Égypte 埃及 āijí
L’équateur 赤道 chìdào
L’Érythrée 厄立特里亚 èlìtèlǐyǎ
L’Espagne 西班牙 xībānyá
L’Estonie 爱沙尼亚 àishāníyǎ
L’Éthiopie 埃塞俄比亚 āisāi’ébǐyǎ
L’île de la Grenade 格林纳达岛 gélínnàdá dǎo
L’Inde 印度 yìndù
L’Indonésie 印度尼西亚 yìndùníxīyà
L’Iran 伊朗 yīlǎng
L’Irak 伊拉克 yīlākè
L’Irlande 爱尔兰 ài’ěrlán
L’Islande 冰岛 bīngdǎo
L’Italie 意大利 yìdàlì
L’Ouganda 乌干达 wūgāndá
L’Ouzbékistan 乌兹别克斯坦 wūzībiékè sītǎn
L’Ukraine 乌克兰 wūkèlán
L’Uruguay 乌拉圭 wūlāguī
La Belgique 比利时 bǐlìshí
La Biélorussie 白俄罗斯 bái’èluósī
Le Myanmar 缅甸 miǎndiàn
La Bolivie 玻利维亚 bōlìwéiyǎ
La Bosnie 波斯尼亚 bōsīníyǎ
La Bulgarie 保加利亚 bǎojiālìyǎ
La Chine 中国 zhōngguó
La Colombie 英属哥伦比亚 yīng shǔ gēlúnbǐyǎ
La Corée du Nord 朝鲜 cháoxiǎn
La Corée du Sud 韩国 hánguó
La Côte d’Ivoire 象牙海岸 xiàngyá hǎi’àn
La Croatie 克罗地亚 kèluódìyà
La Finlande 芬兰 fēnlán
La France 法国 fàguó
La Géorgie 格鲁吉亚 gélǔjíyà
La Grèce 希腊 xīlà
La Guinée 几内亚 jǐnèiyǎ
La Guinée Equatoriale 赤道几内亚 chìdào jǐnèiyǎ
La Guyane 圭亚那 guīyǎnà
La Hongrie 匈牙利 xiōng yá lì
La Jamaïque 牙买加 yámǎijiā
La Jordanie 约旦 yuēdàn
La Lettonie 拉脱维亚 lātuōwéiyǎ
La Libye 利比亚 lìbǐyǎ
La Lituanie 立陶宛 lìtáowǎn
La Macédoine 马其顿 mǎqídùn
La Malaisie 马来西亚 mǎláixīyà
La Mauritanie 毛里塔尼亚 máolǐtǎníyǎ
La Micronésie 密克罗尼西亚 mì kè luó ní xī yà
La Moldavie 摩尔多瓦 mó’ěrduōwǎ
La Mongolie 蒙古 ménggǔ
La Namibie 纳米比亚 nàmǐbǐyǎ
La Norvège 挪威 nuówēi
La Nouvelle-Zélande 新西兰 xīnxīlán
La Papouasie Nouvelle-Guinée 巴布亚新几内亚 bābùyǎ xīn jǐnèiyǎ
La Pologne 关于波兰 guānyú bōlán
La République Dominicaine 多米尼加共和国 duōmǐníjiā gònghéguó
La République Tchèque 捷克共和国 jiékè gònghéguó
La Roumanie 罗马尼亚 luómǎníyǎ
La Russie 俄罗斯 èluósī
La Sierra leone 塞拉利昂 sèlālì’áng
La Slovaquie 斯洛伐克 sīluòfákè
La Slovénie 斯洛文尼亚 sīluòwénníyǎ
La Somalie 索马里 suǒmǎlǐ
La Suède 瑞典 ruìdiǎn
La Suisse 关于瑞士 guānyú ruìshì
La Syrie 叙利亚 xùlìyǎ
La Tanzanie 坦桑尼亚 tǎnsāngníyǎ
La Thaïlande 泰国 tàiguó
La Tunisie 突尼斯 túnísī
La Turquie 土耳其 tǔ’ěrqí
La Yougoslavie 南斯拉夫 nánsīlāfū
Le Bahreïn 巴林 bālín
Le Bangladesh 孟加拉国 mèngjiālā guó
Le Belize 伯利兹 bó lìzī
Le Bénin 贝宁 bèi níng
Le Bhoutan 不丹 bù dān
Le Botswana 博茨瓦纳 bócíwǎnà
Le Brésil 巴西 bāxī
Le Brunei 文莱 wén lái
Le Burkina 布基纳法索 bù jī nà fǎ suǒ
Le Burundi 布隆迪 bùlóngdí
Le Cambodge 柬埔寨 jiǎnpǔzhài
Le Cameroun 喀麦隆 kāmàilóng
Le Canada 关于我们 guānyú wǒmen
Le Cap Vert 佛得角 fú dé jiǎo
Le Chili 智利 zhìlì
Le Congo 刚果 gāngguǒ
Le Costa Rica 哥斯达黎加 gēsīdálíjiā
Le Danemark 丹麦 dān mài
Le Gabon 加蓬 jiāpéng
Le Gambie 冈比亚 gāngbǐyǎ
Le Ghana 加纳 jiānà
Le Guatemala 危地马拉 wēidìmǎlā
Haïti 海地 hǎidì
Le Honduras 洪都拉斯 hóngdūlāsī
Israël 以色列 yǐsèliè
Le Japon 关于我们 guānyú wǒmen
Le Kazakhstan 哈萨克斯坦 hāsàkè sītǎn
Le Kenya 肯尼亚 kěnníyǎ
Le Kirghizstan 吉尔吉斯斯坦 jí’ěrjísī sītǎn
Le Koweït 科威特 kēwēitè
Le Laos 老挝 lǎowō
Le Lesotho 莱索托 láisuǒtuō
Le Liban 黎巴嫩 líbānèn
Le Liberia 利比里亚 lìbǐlǐyǎ
Le Luxembourg 卢森堡 lúsēnbǎo
Madagascar 马达加斯加 mǎdájiāsījiā
Maurice 毛里求斯 máolǐqiúsī
Le Malawi 马拉维 mǎ lā wéi
Le Mali 马里 mǎlǐ
Malte 马耳他 mǎ’ěrtā
Le Maroc 摩洛哥 móluògē
Le Mexique 墨西哥 mòxīgē
Monaco 摩纳哥 mónàgē
Le Mozambique 莫桑比克 mòsāngbǐkè
Le Népal 尼泊尔 níbó’ěr
Le Nicaragua 尼加拉瓜 níjiālāguā
Le Niger 尼日尔 nírì’ěr
Le Nigeria 尼日利亚 nírìlìyǎ
Oman 阿曼 āmàn
Palau 帕劳 pà láo
Le Pakistan 巴基斯坦 bājīsītǎn
Le Panama 关于巴拿马 guānyú bānámǎ
Le Paraguay 巴拉圭 bālāguī
Le Pérou 关于秘鲁 guānyú bìlǔ
Le Portugal 葡萄牙 pútáoyá
Le Qatar 卡塔尔 kǎtǎ’ěr
Le Royaume-Uni 英国 yīngguó
Le Rwanda 卢旺达 lúwàngdá
Le Salvador 萨尔瓦多 sà’ěrwǎduō
Le Sénégal 塞内加尔 sàinèijiā’ěr
Le Soudan 苏丹 sūdān
Le Sri Lanka 斯里兰卡 sīlǐlánkǎ
Le Suriname 苏里南 sūlǐnán
Le Swaziland 斯威士兰 sī wēi shì lán
Le Tajikistan 塔吉克斯坦 tǎjíkè sītǎn
Le Tchad 乍得 zhàdé
Le Togo 多哥 duō gē
Le Tonga 汤加 tāngjiā
Le Vanuatu 瓦努阿图 wǎnǔ’ātú
Le Venezuela 委内瑞拉 wěinèiruìlā
Le Vietnam 越南 yuè nán
Le Yémen 也门 yěmén
Le Zambie 赞比亚 zànbǐyǎ
Le Zimbabwe 津巴布韦 jīnbābùwéi
Les Bahamas 巴哈马 bāhāmǎ
Les Comores 科摩罗 kē mó luó
Les Émirats Arabe unis 阿拉伯联合酋长国 ālābó liánhé qiúzhǎngguó
Les États-Unis 美国 měiguó
Les îles Cook 库克群岛 kù kè qúndǎo
Les îles Fidji 斐济群岛 fěijì qúndǎo
Les îles Marshall 马绍尔群岛 mǎshào’ěr qúndǎo
Les îles Salomon 所罗门群岛 suǒluómén qúndǎo
Les Maldives 马尔代夫 mǎ’ěrdàifū
Les Pays Bas 荷兰 hélán
Les Philippines 菲律宾 fēilǜbīn
Les Seychelles 塞舌尔人 sāi shé ěr rén
Samoa 萨摩亚 sàmó yǎ
Singapour 新加坡 xīnjiāpō
Taïwan 台湾 táiwān
Un pays 一个国家 yīgè guójiā
Le monde 世界 shìjiè
Mondial 全球 quánqiú
Mondialement 全世界 quán shìjiè
Un État 一个国家 yīgè guójiā
Une nation 一个国家 yīgè guójiā
Un continent 一个大陆 yīgè dàlù
L’Europe 欧洲 ōuzhōu
L’Afrique 非洲 fēizhōu
L’Amérique centrale 南美洲 nán měizhōu
L’Amérique du Nord 北美 běiměi
L’Amérique du Sud 南美洲 nán měizhōu
L’Arctique 北极 běijí
L’Asie 亚洲 yàzhōu
L’Océanie 大洋洲 dàyángzhōu
L’Antarctique 南极洲 nánjízhōu

Vous repérez des erreurs ? Merci de laisser un commentaire !

Démarrez une conversation

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *