La personnalité et les traits de caractère en polonais

help

Liste de vocabulaire sur la personnalité et les traits de caractère en polonais.

Vous pouvez télécharger cette leçon en PDF gratuit pour l’imprimer (cliquez-ici !)

FRANÇAIS  POLONAIS
adroit zręczny
agité poruszony
agressif agresywny
aimable sympatyczny
ambitieux ambitny
amical przyjazny
appliqué stosowany
arrogant arogancki
assidu wytrwały
attentionné zamyślony
attirant atrakcyjny
autonome autonomiczny
autoritaire autorytatywny
avare skąpiec
aventureux ryzykowny
avoir mauvais caractère mają złe cechy
bavard rozmowny
bête bestia
bienveillant dobroczynny
bon dobry
brave odważny
brutal brutalny
bruyant hałaśliwy
calme spokój
chaleureux ciepły
charitable dobroczynny
charmeur czarodziej
compétent kompetentny
compréhensif wszechstronny
compulsif przymusowy
concentré skoncentrowany
condescendant protekcjonalny
confiant konfident
consciencieux sumienny
content de soi treść jaźni
coquin łotrowski
courageux odważny
courageux odważny
créatif twórczy
critique krytyczny
cruel okrutny
curieux ciekawy
débrouillard zaradny
délicat delikatny
des défauts wad
désobéissant nieposłuszny
déterminé zdecydowany
détester nienawidzić
digne de confiance godny zaufania
diplomate dyplomata
discipliné zdyscyplinowany
discret dyskretny
doué utalentowany
drôle zabawny
dur ciężko
efficace skuteczny
égocentrique egocentryczny
égoïste samolubny
élégant szykowny
émotif emocjonalny
énergique energiczny
énervant przykry
énigmatique zagadkowy
entêté uparty
enthousiaste entuzjastyczny
entreprenant przedsiębiorczy
envieux zazdrosny
étourdi oszołomiony
être de mauvaise humeur być w złym humorze
excessif nadmierny
expérimenté doświadczony
extraverti ekstrawertyk
fiable niezawodny
fidèle wierny
fier dumny
franc frank
galant szarmancki
généreux hojny
gentil ładny
gourmand chciwy
grognon zrzędliwy
habile mądry
hautain butny
honnête uczciwy
humain człowiek
humble pokorny
hyperactif nadpobudliwe
hypocondriaque hipochondryk
hypocrite hipokryta
idéaliste idealista
imaginatif obdarzony wyobraźnią
immature niedojrzały
impassible niewzruszony
impatient niecierpliwy
impitoyable bezwzględny
impoli niegrzeczny
imprévisible nieobliczalny
impulsif impulsywny
indépendant niezależny
indifférent obojętny
indulgent pobłażliwy
ingénieux mądry
innocent niewinny
insensible niewrażliwy
insolent bezczelny
insouciant beztroski
intrépide nieustraszony
intuitif intuicyjny
inventif wynalazczy
irritable drażliwy
jaloux zazdrosny
l’avarice chciwość
l’adresse adres
l’ambition ambicja
l’arrogance arogancja
l’audace śmiałość
l’autorité władza
l’avidité chciwość
l’efficacité skuteczność
l’égoïsme egoizm
l’énergie energia
l’entêtement upór
l’envie zazdrość
l’expérience doświadczenie
l’honnêteté uczciwość
l’humilité pokora
l’hypocrisie hipokryzja
l’imagination wyobraźnia
l’innocence niewinność
l’insolence bezczelność
l’insouciance lekkomyślność
la bonté dobroć
la brutalité brutalność
la charité miłość
la compassion współczucie
la cruauté okrucieństwo
la curiosité ciekawość
la désobéissance nieposłuszeństwo
la fierté dumę
la générosité hojność
la gourmandise szaleństwo
la jalousie zazdrość
la lâcheté tchórzostwo
la maladresse niezdecydowanie
la méchanceté niegodziwość
la modestie skromność
la paresse lenistwo
la patience cierpliwość
la personnalité osobowość
la politesse uprzejmość
la ponctualité punktualność
la prudence ostrożnie
la sagesse mądrość
la sensibilité wrażliwość
la sincérité szczerość
la susceptibilité podatność
la ténacité wytrwałość
la timidité nieśmiałość
la tolérance tolerancja
lâche tchórzliwy
le bon sens zdrowy rozsądek
le caractère charakter
le courage odwaga
le mépris pogarda
le soin opiekę
le tempérament temperament
le vice wice
lent powolny
les qualités jakości
loyal wierny
lunatique nastrojowy
maître de soi mistrz siebie
maladroit niezgrabny
malfaisant zło
malhonnête nieuczciwy
manipulateur manipulator
manquer de confiance en soi brak pewności siebie
matérialiste materialista
méchant zły
méfiant nieufny
méprisant pogardliwy
mépriser gardzić
modeste skromny
négligent nieostrożny
nerveux nerwowy
niais prostak
obstiné zawzięty
optimiste optymistyczny
ordonné zamawiać
original oryginalny
paresseux leniwy
passionné namiętny
patient pacjent
persévérant wytrwały
persuasif przekonywający
pessimiste pesymista
peureux bojaźliwy
pointilleux pedantyczny
poli obyty
ponctuel punktualny
positif pozytywny
possessif zaborczy
pragmatique pragmatyczny
prétentieux pretensjonalny
protecteur ochronny
prudent ostrożny
radin tightfisted
raisonnable rozsądny
rancunier rozżalony
réservé zarezerwowane
responsable odpowiedzialny
rêveur marzyciel
rusé chytry
s’entêter uporczywie
sage szałwia
sceptique sceptyczny
sensible wrażliwy
sérieux poważny
serviable pomocny
sincère szczery
sociable towarzyski
soigneux ostrożny
sournois chytry
stupide głupi
superficiel powierzchnia
sûr de soi pewny siebie
susceptible trafny
taciturne małomówny
talentueux utalentowany
tenace wytrwały
têtu uparty
timide nieśmiały
tolérant tolerancyjny
travailleur pracownik
tricheur oszust
trouillard żółty brzuch
turbulent burzliwy
vaniteux zarozumiały
vantard blagier
vicieux złośliwy
vindicatif mściwy

Vous repérez des erreurs ? Merci de laisser un commentaire !

Démarrez une conversation

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *